Tapa valla spordikeskuse sisekorraeeskirjad

 • Sisekorraeeskirjad
 • Sisekorraeeskirjad

Tamsalu Spordikompleksi sisekorraeeskirjad

Lugupeetud külastajad

Et meil kõigil kujuneks spordihoone külastamisel positiivne emotsioon, palume pidada kinni meie kodukorrast. Hoiame korda ning märkame teineteist.

TAPA VALLA SPORDIKESKUSE TAMSALU SPORDIKOMPLEKSI SISEKORRAEESKIRI

 1. Spordikompleks on avatud E-R kell 10.00-21.00; L-P 13.00-18.00(suveperioodil E-R kell 12.00-20.00; L-P suletud)
 2. Spordikompleksi ruumidest tuleb lahkuda hiljemalt kell 21.00(suveperioodil kell 20.00). Piletite müük lõpetatakse 30 min enne spordikeskuse sulgemist.
 3. Spordikompleksi pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele ja pääsme alusel spordikeskuse teenuseid kasutavatele isikutele ja asutustele.
 4. Enne ujula ruumidesse sisenemist jäta välisriided ja – jalanõud garderoobi.
 5. Spordikompleksis võib harjutada ainult sportlikes riietes ning puhastes mitte määrduva tallaga sportlikes vahetusjalanõudes
 6. Treeningrühma treeningu lõpetab õpetaja/treener/esindaja vastavalt kasutusajale ning vastutab rühma poolt ruumide korra ja õigeaegse vabastamise eest.
 7. Koolid ja spordiklubid kasutavad spordikompleksi ruume kokkulepitud tunniplaani alusel.
 8. Külastaja kaasavõetud lapsed peavad spordikompleksi viibima täiskasvanu järelevalve alla ja vastutusel ning mitte  häirima oma tegevusega teisi treenijaid või rikkuma spordikompleksi inventari.
 9. Spordikompleksis on keelatud:
  1. suitsetamine, viibida alkoholi või narkojoobes
  2. raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine
  3. kasutada klaastaaras joogipudeleid ja muid purunevaid esemeid
  4. omada külm- ja tulirelva ning kergesti süttivaid aineid
  5. viibida suuskadega, lumelauga, jalgrattaga, (rull)uiskudega ning nende jaoks vajaminevate erijalanõudega ning muu sportliku inventariga, mis ei ole seotud spordikompleksi pakutavate teenustega
  6. lõhkuda spordikompleksi inventari ning seadmeid
  7. käituda pahatahtlikult või muul viisil spordikompleski kahjustavalt.
 10. Hostelis ööbija peab saabudes täitma majutuskaardi ja lahkudes end välja registreerima.
 11. Gruppide majutamisel vastutab grupi eest grupijuht.
 12. Hostelis on öörahu kell 23.00-07.00
 13. Hostelist lahkudes jäta toavõti administraatorile või administraatori postkasti.
 14. Spordikompleksi külastaja peab käituma viisakalt, hoidma puhtust, täitma erinevates ruumides ettenähtud kasutuskorda(ohutusnõudeid), järgima käesolevat sisekorraeeskirja ning tagama peale kasutamist ruumide korrashoiu.
 15. Kui ei järgita spordikompleksi kasutuskorda, käitutakse halvustavalt ning pahatahtlikult, on administraatoril õigus paluda külastajal majast lahkuda ning nõuda sisse tekitatud kahju.
 16. Spordikompleksi töötajad ei vastuta valveta jäänud isiklike esemete eest.
 17. Avalike ürituste toimumise ajal peavad pealtvaatajad täitma ürituse korraldaja poolt ettenähtud tingimusi ja nõudeid.

TAPA VALLA SPORDIKESKUSE TAMSALU SPORDIKOMPLEKSI

UJULA JA SAUNA SISEKORRAEESKIRI

 1. Ühe külastuskorra ajal saad ujulat nautida 90 min(sauna kasutamine ja pesemine kuuluvad antud aja sisse).
 2. Ujumiseks vajalike abivahendite eest maksa enne ujulasse minekut administraatorile. Pileti ettenäitamisel saad abivahendi ujula instruktorilt.
 3. Külastajal peavad kaasas olema ujumisriided, ka väikelastel (vajadusel kasuta ujumismähet). Šortsides ujumine on keelatud!
 4. Riietusruumis on iga külastaja käsutuses eraldi lukustav kapp, mille võti tuleb külastuse lõppedes jätta kapi ette. Tapa Valla Spordikeskus ei vastuta garderoobi ega riietusruumi (k. a. kapid) jäetud asjade eest. Riidekapi võtme lõhkumisel või kaotamisel võib spordikeskus küsida kahjutasu 10€.
 5. Alla 12- aastased lapsed (12 k.a.) pääsevad ujulasse vähemalt 16- aastase saatjaga, kes vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest. Erandkorras on alla 12-aastastel lastel lubatud ujulas viibida ilma täiskasvanud saatjata treeneri või instruktori juhendamisel toimuvatel treeningutel või ujumiskursustel.
 6. Palun pööra tähelepanu ujulas olevatele selgitavatele viitadele ja siltidele.
 7. Iga inimene vastutab iseenda tervisliku seisundi ja füüsilise vormi eest.
 8. Enne basseini minemist pese end hoolikalt ilma ujumisriieteta.
 9. Pikkade juuste korral on iga inimene kohustatud kandma ujumismütsi.
 10. Märjal põrandal jooksmine, hüplemine või tõuklemine on ohtlik nii endale kui teistele.
 11. Radadel ujudes hoia parempoolset liiklust ja ole sõbralik teiste samal rajal ujuvate külastajate vastu.
 12. Vette hüppamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades. Selg ees- ja vigurhüpped ei ole lubatud.
 13. Keelatud on basseinis ristipidi ujumine, vette hüppamine basseini külgedelt ja rajatähiste peal ronimine ja istumine.
 14. Ära uju treeningrühmade ja rühmatreeningute radadel.
 15. Kuula ujumisinstruktorit korraldusi.
 16. Spordikeskuse territooriumil (k.a ujulas) on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine, alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
 17. Klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine ujulasse on keelatud (sh nätsud).
 18. Halva enesetunde korral tule veest välja, puhka ja palu abi ujula instruktorilt.
 19. Juuste värvimine, habeme ajamine ja raseerimine on ujulas keelatud.
 20. Saunas ei ole lubatud vihtlemine, kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehakoorimise vahendeid.
 21. Sauna mine ilma ujumisriieteta ja kasuta laval oma istumisalust või rätikut.
 22. Leili tuleb visata kuuma veega, teiste vedelike viskamine kerisele on keelatud, arvesta teiste leiliruumis viibijatega.
 23. Spordikompleksi personalil on õigus sobimatu käitumisega klientidel paluda majast lahkuda. Pidevate rikkumiste korral võib spordikeskuse direktor külastamise ära keelata.

TAPA VALLA SPORDIKESKUSE PALLISAALI SISEKORRAEESKIRI

 1. Pallimängude saali võib siseneda ainult puhastes põrandat mittekahjustavates vahetusjalanõudes.
 2. Välisjalatsid tuleb jätta fuajeess.
 3. Ürituste ja võistluste ajal on pealtvaatajatel võimalik saali siseneda vaid kattesussidega kaetud jalanõudes või ilma jalanõudeta.
 4. Tapa Valla Spordikeskus ei vastuta riietusruumi jäetud asjade eest.
 5. Pallimängude saali kasutaja on kohustatud kinni pidama temale eraldatud treeningaegadest.
 6. Treeningrühma treeningu lõpetab treener/õpetaja või saali kasutamise eest vastutav isik vastavalt kasutamise graafikule ning kindlustab ka selle, et saal oleks vabastatud õigeaegselt.
 7. Treenerid, õpetajad ja teised isikud (nt kasutus-üürilepingu sõlminud isik) on kohustatud tagama korra oma kasutusaja jooksul.
 8. Inventariruumist võetud inventari kasutamise, korrashoiu ja tagastamise eest vastutab pallimängude saali kasutaja.
 9. Spordikeskuse ruumidest tuleb lahkuda selle lahtiolekuaja jooksul välja arvatud juhul, kui personali ja ürituse korraldaja vahel on eelnev kokkulepe.
 10. Spordikeskuse territooriumil (k.a pallimängude saalis) on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine, alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
 11. Klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine spordikeskusesse on keelatud (sh nätsud).
 12. Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobiliku käitumise ja tegvuste kohta.
 13. Tekkinud probleemidest teavita teenindavat personali – nad aitavad sind.
 14. Valveta jäetud, unustatud või kaotatud isiklike esemete eest Tapa Valla Spordikeskus ei vastuta.
 15. Spordikeskuse personalil on õigus sobimatu käitumisega klientidel paluda majast lahkuda. Pidevate rikkumiste korral võib spordikeskuse direktor külastamise ära keelata.

TAPA VALLA SPORDIKESKUSE JÕUSAALI SISEKORRAEESKIRI

 1. Kõik spordikeskuse külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund keskuses pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.
 2. Tapa Valla Spordikeskus ei vastuta riietusruumi ja kappi jäetud asjade eest.
 3. Alla 12-aastased lapsed pääsevad jõusaali täiskasvanud saatjaga, kes vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest.
 4. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil.
 5. Arvesta teiste treenijatega.
 6. Jõusaali külastaja lahkub jõusaalist oma aja möödumisel, treeningrühma treeningu lõpetab treener/õpetaja vastavalt tunniplaanile. Treener/õpetaja vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid ruumi õigeaegselt.
 7. Jõusaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või jõusaali kasutaja.
 8. Jõusaali sisene ainult puhastes vahetusjalanõudes.
 9. Kasuta jõusaali treeningseadmeid ja vahendeid heaperemehelikult. Hantlid ja raskused pane alati pärast kasutamist oma kohale tagasi.
 10. Maksimaalsete raskuste tõstmisel kasuta alati julgestust.
 11. Kasuta treeningrätikut või paberrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt või jõumasinalt.
 12. Kuula oma muusikat kõrvaklappidega.
 13. Spordikeskuse territooriumil, (k.a jõusaalis) on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine, alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
 14. Klaastaaras jookide ja muude toiduainete kaasavõtmine spordikeskusesse on keelatud (sh nätsud).
 15. Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobiliku käitumise ja tegvuste kohta.
 16. Tekkinud probleemidest pöördu teenindava personali poole – nad aitavad sind.
 17. Valveta jäetud, unustatud või kaotatud isiklike esemete eest Tapa Valla Spordikeskus ei vastuta.
 18. Spordikeskuse personalil on õigus sobimatu käitumisega klientidel paluda majast lahkuda. Pidevate rikkumiste korral võib spordikeskuse direktor külastamise ära keelata.
 1. Iga ööbija peab täitma saabudes majutuskaardi ning lahkudes välja registreerima
 2. Ka ajutiselt majast lahkudes jäta toa võti valvelauda
 3. Ööbimise hind on 1 ööpäeva s.t. 24 tunni kohta, 12.00-st kuni 12.00-ni.
 4. Gruppide majutamisel vastutab grupi juht oma inimeste eest ja kohustub tasuma spordikompleksile tekitatud kahjud vastavalt nõuetele.
 5. Spordihoone on avatud E-R 9.00 – 21.00 , L ja P 13.00 – 18.00
 6. Öörahu spordihoones algab 23.00