Tapa valla spordikeskuse sisekorraeeskirjad

 • Sisekorraeeskirjad
 • Sisekorraeeskirjad

Tamsalu Spordikompleksi sisekorraeeskirjad

Lugupeetud külastajad

Et meil kõigil kujuneks spordihoone külastamisel positiivne emotsioon, palume pidada kinni meie kodukorrast. Hoiame korda ning märkame teineteist.

 1. Meie teenused on tasulised. Klient lunastab pääsme valvetöötajalt. Hinnakiri on kinnitatud Tamsalu Vallavalitsuse poolt.
 2. VAHETUSJALATSID meie spordihoones on kohustuslikud.
 3. Külastades meie hoonet, palun täida kõiki üldlevinud sanitaar-, ohutus-ja tuleohutusnõudeid. 
 4. Spordisaalidesse ja riietusruumidesse ei tohi tuua klaastaarat ning teisi kergesti purunevaid esemeid.
 5. Alkoholi ja narkootiliste ainete toomine ja nende tarbimine spordihoone ruumides on keelatud. Spordikompleksi töötajatel on õigus keelata kaasa toodud alkoholiga ruumidesse sisenemist.
 6. Alkoholi pruukimine on lubatud vaid kohviku ruumides.
 7. Spordihoones viibimine alkoholi- või narkojoobes on keelatud. Spordikompleksi töötajatel on õigus nõuda näiliselt joobes isikul puhuda alkomeetrisse.
 8. Spordikompleksis ja selle territooriumil on KEELATUD suitsetamine
 9. Spordikompleksis on piisavalt prügikaste – kasuta neid. Pea puhtust ja korda.
 10. Hoia spordihoone inventari. Inventari ning seadmete rikkumise ja/või hävitamise korral tuleb tasuda trahv, mille suurus sõltub hetkel kaubanduses müügil oleva sama liiki seadme/vahendi hinnast.
 11. Üleriided ja jalanõud jäta garderoobi. Garderoobi jäetud asjade eest spordikompleksi töötajad ei vastuta
 12. Valveta jäetud, unustatud või kaotatud asjade eest spordikompleksi töötajad ei vastuta.
 13. Eeskirjade mittetäitmise korral on õigus spordikompleksi töötajal paluda kliendil majast lahkuda.
 14. Spordikompleks ei vastuta tekkinud vigastuste või terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid, kui see ei ole tingitud Spordikompleksi tegevusest või tegevusetusest.
 15. Juhul, kui külastaja jätab informeerimata oma tervise iseärasustest või treenib rohkem kui tema tervislik seisukord tegelikult lubab ei vastuta Spordikompleks tekkinud tervisekahjustuste eest.
 1. Ujuma tulles peavad kaasas olema ujumisriided (ŠORTSIDES ujuma ei lubata!), pesemisvahendid ja ujumismüts
 2. Pesemine enne basseini minekut on kohustuslik ja peab toimuma ilma ujumisriieteta
 3. Peale WC kasutamist pese end uuesti
 4. Pesemine ja sauna kasutamisaeg kuuluvad ujumistunni (90 min.) sisse.
 5. Hoia hoolikalt riidekapi võtit. Tagasta see väljumisel. Võtme kaotamisel või rikkumisel tuleb maksta kahjutasu 5 euri.
 6. Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslikud ujumisriided.
 7. Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mida küsi basseinivalvelt. Kasutades ujula varustust ja tarvikuid, suhtu nendesse heatahtlikult
 8. Basseinis jälgi radade märgistust. Suhtu tähelepanelikult treening- ning rühmatundidesse, ära uju nendel radadel.
 9. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus.
 10. Vettehüpped on lubatud ainult stardipukkidelt.
 11. Alla 7-aastased lapsed pääsevad ujulasse vaid koos täiskasvanuga, kes vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest.
 12. Spordikompleks ei vastuta tekkinud tervisekahjustuste eest, kui külastaja eirab ujula või sauna kasutamise eeskirju.
 13. Vali ujumiskoht vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle.
 14. Saunas kasuta laval oma istumisalust või rätikut
 15. Sauna kerisele viska ainult kuuma vett

Keelatud on:

 • juuste värvimine ja toonivate ðampoonide kasutamine ning raseerimine
 • rajatähiste peal ronimine ja istumine
 • basseinis ristipidi ujumine
 • vette hüppamine basseini külgedelt
 • basseini äärel jooksmine
 • vette hüppamine selg ees või saltoga
 • närimiskummi närimine basseinis
 • saunas vihtlemine
 • saunas külma vee ja teiste vedelike viskamine kerisele
 • saunas viibimine ujumisriietega ja ujumismütsiga
 1. Sisejalanõud on kohustuslikud
 2. Ruumidest viimasena lahkudes kustuta tuled.
 3. Kasutatud vahendid pane omale kohale tagasi.
 4. Arvesta ka teistega!
 5. Tekkinud probleemidest teavita valvetöötajat.
 1. Sisejalanõud on kohustuslikud
 2. Jõusaalis käib väga palju erinevaid inimesi, kellega tuleb arvestada.
 3. Sinu puhkepausi ajal võib treenida ka teine inimene. Teisena liituja võiks viisakalt küsida, kas ta võib seadet vaheldumisi kasutada.
 4. Kasuta treeningrätikut või paberrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt ja jõumasinalt.
 5. Kasutatud vahendid (hantlid, pingid jms) aseta tagasi selleks ettenähtud kohale
 6. Jõusaali lubatakse lapsi ilma lapsevanema või treeningrühma treeneri järelevalveta alates 14. eluaastast.
 7. Ära jäta lapsi järelvalveta ! Saalis ringi jooksmine, ronimine ja seadmete küljes rippumine on ohtlik ning segab teisi treenijaid
 8. Kui oled lõpetanud, tõsta kindlasti jõumasinatelt raskused maha selleks ettenähtud kohtadesse.
 9. Tekkinud probleemidest teavita valvetöötajat.
 10. Ruumidest viimasena lahkudes kustuta tuled ja sulge aknad
 1. Iga ööbija peab täitma saabudes majutuskaardi ning lahkudes välja registreerima
 2. Ka ajutiselt majast lahkudes jäta toa võti valvelauda
 3. Ööbimise hind on 1 ööpäeva s.t. 24 tunni kohta, 12.00-st kuni 12.00-ni.
 4. Gruppide majutamisel vastutab grupi juht oma inimeste eest ja kohustub tasuma spordikompleksile tekitatud kahjud vastavalt nõuetele.
 5. Spordihoone on avatud E-R 9.00 – 21.00 , L ja P 13.00 – 18.00
 6. Öörahu spordihoones algab 23.00