Tapa valla spordikeskuse sisekorraeeskirjad

 • Sisekorraeeskirjad
 • Sisekorraeeskirjad

Tapa Spordihoone sisekorraeeskirjad

Lugupeetud külastajad

Et meil kõigil kujuneks spordihoone külastamisel positiivne emotsioon, palume pidada kinni meie kodukorrast. Hoiame korda ning märkame teineteist.

Tapa Spordikeskuse külastaja:

 1. hoiab nii hoones kui ka selle ümbruses puhtust ja korda;
 2. kasutab ruume ainult õppetööks või treeninguks ettenähtud ajal ja otstarbe kohaselt (näiteks mängib palli ainult võimlas, riietub ja peseb ainult selleks määratud ruumides);
 3. suhtub teistesse kasutajatesse lugupidavalt ega sega neid;
 4. siseneb ruumidesse ja väljub ruumidest selleks ettenähtud uste kaudu ning kasutab varuväljapääse üksnes hädaolukorras;
 5. jätab välisjalanõud välisukse ees asuvasse riiulisse või selle ette ning viibib siseruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites, sokkides või paljajalu;
 6. kannab treeningul spordiriideid;
 7. kasutab spordiinventari ja treeningvahendeid heaperemehelikult – ei vii neid saalist välja, asetab kasutatud asjad oma kohale tagasi ning vara purunemisel teavitab vastutavat isikut;
 8. vastutav isik on kohustatud teavitama administraatorit purunenud või ära lõhutud varast;
 9. on säästlik – ei lase kraanist või dušist asjatult vett joosta, sulgeb tilkuva kraani ning viimase lahkujana kustutab riietusruumis tuled;
 10. hoolitseb ja vastutab oma isiklike asjade, sh kaasatoodud spordiinventari eest;
 11. annab leitud esemed üle administraatorile esimesel võimalusel;
 12. hüvitab spordihoonele või teistele inimestele tekitatud kahju;
 13. ei too hoonesse klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
 14. ei tarvita kaasavõetud toitu (k.a närimiskummi) ega jooke (v.a vesi ja spordijoogid, mis on spetsiaalses pudelis);
 15. ei suitseta ega tarvita alkohoolseid jooke või teisi mõnuaineid;
 16. täidab üldisi ohutusnõudeid;
 17. Treening-gruppide liikmed pääsevad spordihoone riietusruumi koos treeneri, õpetaja või juhendava isikuga orienteeruvalt 30 min. enne treeningu algust ja peavad lahkuma hiljemalt 30 minutit peale treeningu lõppu (väljaarvatud täiendava kokkuleppe korral administraatoriga).

Võimla

 • võimla kasutamine on lubatud ainult koos treeningu või tunni läbiviijaga;
 • riistaruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise korraldab treener või õpetaja;
 • külalistel on võimlas viibimine lubatud ainult tribüünidel, saalis võib külaline viibida üksnes erandjuhul ja puhastes vahetusjalanõudes või sokkides.

 Jõusaal

 • trenažööre kasutatakse vaheldumisi teiste treenijatega;
 • maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutatakse julgestust, et soorituse ebaõnnestumisel mitte kahjustada enda tervist või saali sisustust;
 • kasutatud vahendid pannakse tagasi oma kohale (näiteks ei jäeta kettaid kangile).

Saun

 • saunas on keelatud vihtlemine;
 • saunas ja duširuumides on keelatud raseerimine ja juuste värvimine;