facebook Instagram

Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamine ja õppetasust vabastamine Tapa Vallas

Tapa vald toetab osaliselt laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulusid.
Sõidukulu osalist hüvitamist on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elaval ja Tapa vallas huvikoolis käiva või huvitegevuses osaleva alaealise õpilase seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel, kui õpilase

  1. huvihariduse või huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel õpilase elukohast ja
  2. huviharidust või huvitegevuses osalemist on tõendanud huvikool, ringijuht või treener.

Sõidukulu hüvitamiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele kui ametiasutusele taotluse järgmiselt:

  1. septembris, oktoobris ja novembris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15.???????????

Taotluste esitamine: https://www.tapa.ee/soidukulud

????????? ?̃????????? ???????????

Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elavate õppurite huvikooli õppetasude maksmisest vabastamine.
Huvikooli õppetasust vabastatakse järgmistel alustel:

  • Pere sissetulekust sõltuvalt

Kui õppuri pere on sattunud toimetulekuraskustesse võib õppetasu maksmisest vabastada täies ulatuses kuni kolmeks kuuks.
10. ???????????, mille alusel on õppetasust vabastamise periood detsember-veebruar;

Taotluste esitamine: https://www.tapa.ee/huvikooli-oppetasust-vabastamine

Küsimuste korral võib helistada +372 5866 7395,
noorsootööspetsialist Regiina Kaima