facebook Instagram

Õppe-treeningtöö korraldus Tapa valla Spordikoolis (uuendatud 11.03.2021)

Seoses uute rangemate piirangutega vabariigis.

Palve kõigile lapsevanematele, suhelge otse oma lapse treeneriga, et saada informatsiooni ja juhiseid individuaalseteks treeninguteks.

Tervist, jõudu ja mõistvat suhtumist kõigile.

Piirangud alates 11. märtsist 2021.

Avalikus väliruumis tohib koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik mõistlikult täita. 2+2 reeglit tuleb järgida igal pool avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel, mänguväljakutel, pargis, parklates, sportides kuid ka looduses liikudes. 2+2 reegel kehtib ka kõikjal avalikus siseruumis. Siseruumides võivad treenimisega jätkata üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud. Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele. Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele.

Alates 11. märtsist on spordivõistlused nii sise- kui ka välitingimustes lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga spordivõistlused on keelatud.

Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõrje reegleid:

2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist.
Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida ja vähendada kontakte teiste inimestega miinimumini.