Spordikooli astumine

Spordikool võtab uusi õpilasi vastu õppeaasta jooksul.
Enne avalduse esitamist palume kontakteeruda treeneriga, et olla kindel ala ja treeningaegade sobivuses.

Õppemaks al 2023: 20€/kuus

Spordikooli sisseastumiseks tuleb täita avaldus. Täidetud avaldus edastada spordikooli direktorile.

Õppemaksu soodustused

Tapa Vallavolikogu kinnitas 24.11.2022 määruse nr 14 „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse, maksmise ja soodustuse andmise kord”.

Siinkohal teavitame antud määrusega loodud õppetasu soodustuste võimalustest:

 1. Õppetasu soodustust antakse õppuritele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
 2. Õppetasu maksmisest võib ajutiselt vabastada õppuri, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam). Õppuri puudumisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 5 päeva jooksul tervislike põhjuste tekkimisest.
 3. Õppetasu maksmisest võib osaliselt (kuni 50%) vabastada õppuri, kellele huvikool ei saa ajutiselt pakkuda planeeritud õppemahtu.
 4. Kui Tapa valla huvikoolides õpib ühest perest kolm või enam last, tasutakse kolmanda õppuri eest 50%, neljanda õppuri eest 40% ja viienda ning iga järgneva õppuri eest 30% õppetasu maksumusest. Õppuri seaduslikul esindajal tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele vastav taotlus iga õppeaasta 15. septembriks.
 5. Õppetasu maksmisest võib täies ulatuses vabastada toimetulekuraskustes olevast perest õppuri. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms) põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri. Taotlus tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele järgmiselt:

  1) 15. september, mille alusel on õppetasust vabastamise periood september-detsember;
  2) 15. jaanuar, mille alusel on õppetasust vabastamise periood jaanuar-mai.
 6. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 sätestatud juhtudel otsustab õppetasu soodustuse andmise huvikooli direktor käskkirjaga.
 7. Käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja 5 sätestatud juhtudel otsustab õppetasu soodustuse andmise haridus- ja sotsiaalosakonna ettepaneku alusel Tapa Vallavalitsus.

Taotluse vormi saad siit