facebook Instagram

Tapa vallas asuvad spordi – ja mänguväljakud avatakse 08.05.2020

Tapa Vallavalitsus otsustas eile, et alates 8. maist avatakse kõik vallas asuvad spordi- ja mänguväljakud.

Terviseamet on välja töötanud juhise väliskeskkonnas asuvate pindade ja kõnniteede desinfitseerimiseks. See kehtib nii välijõusaalide kui ka näiteks mänguväljakute ja muude väliskeskkonnas asuvate pindade puhul. Kõikidel väljakutel viibimisel peab järgima kehtestatud ohutusreegleid, sealhulgas ka 2+2 reeglit. Tapa vallavalitsus korraldab avalikus ruumis asuvate väljakute nõuetekohase puhastamise üks kord 24h jooksul. “Väljakute kasutamine on inimeste omal vastutusel, soovitame tungivalt hoida 2 meetrist vahet ja jälgida kätehügieeni,” lausus Tapa vallavanem Riho Tell.

Abivallavanem Dmitri Okatov lisas, et väljakute avamine on oluline, et jätkata treenigrühmade tööd. “Väljakute avamisega loome võimaluse spordikooli ja teiste organisatsioonide trennide toimumisele. Treeneri eestvedamisel jälgidetakse ka kõiki riigi poolt kehtestatud nõudeid,” rääkis abivallavanem.