facebook Instagram

Tamsalu X MV saalihokis 2019-2020

saalihoki treeningud

I Eesmärk

Populariseerida saalihokit Tamsalus ja selgitada välja Tamsalu meister ning üldine paremusjärjestus.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad etappidena Tamsalu Spordikompleksi võimlas. Täpne ajakava selgub peale lõplikku registreerimist.

III Korraldamine

Võistluste korraldaja on Tamsalu Spordikompleks . Peakohtunik  Argo Raudsepp.

IV Osalejad

Võistlema on oodatud kõik Tamsalu kandi  endised ja praegused elanikud, töölised või mingil muul moel Tamsaluga seotud inimesed.  Osaleda  võivad ka mängijad, kes esindavad mistahes spordialal Tamsalu klubi  või võistkonda 2019/2020 hooajal, lisaks mistahes spordiala Tamsalu klubide endised mängijad, kasvandikud ja juhendajad.  Mängijad, kellel on kehtiv leping mõne Eesti saalihokiklubi või võistkonnaga, saavad osaleda ainult lepinguga seotud klubi loal ja kokkuleppel peakohtunikuga. Alla 14-aastased noored lubatakse mängima lapsevanema kirjalikul nõusolekul.
Võistkond koosneb kuni 10 +1 liikmest. Lubatud on ainult meeste ja naiste segavõistkonnad. Igas võistkonnas peab  platsil olema  mängu ajal  vähemalt 2 naist või tüdrukut. Mängu ajal tohib kasutada ainult segavõistkonda.  Võistkonna registreerimistähtaeg on 15.12.2019. Võistkonna nimelise registreerimise tähtaeg on 20.12.2019.  e- maili aadressil : tamsalusk@gmail.com
Osalustasu võistkonnale on 50 €, mis tuleb tasuda hiljemalt  1.01.2020.  sularahas peakohtunikule.

V Läbiviimise kord

Võistlused viiakse läbi absoluutarvestuses. Väljakul on korraga 4 väljakumängijat (2naist +2 meest)  ja väravavaht. Väljakul tohib olla ainult segavõiskond.   Mängu aeg on 2 x 10 minutit , jooksev aeg. Viigilise tulemuse korral toimuvad  karistusvisked , 4 mängijat mõlemast võistkonnast, viigi korral jätkavad karistusvisetega samad mängijad vabalt valitud järjekorras, esimese võiduviskeni. Hooaja jooksul mängitakse läbi 3x, etappidena . Esimene etapp toimub detsembris (ühe päevane,kõik mängivad kõigiga läbi), teine etapp toimub jaanuaris või veebruaris. Playoffid toimuvad märtsis või aprillis. Mänguaeg playoffides on 2 x 15 min (jooksev aeg) Viigilise tulemuse korral toimuvad  playoffides karistusvisked  samuti nagu põhiturniiril.  Playoffides mängitakse välja kõik kohad. Mängitakse vastavalt ESHL reeglitele.

VI Varustus

Võistkondadel  peavad olema  ühevärvilised särgid ja võistleja number. Nii väravavahi varustust, hokikaigast kui ka ühevärvilisi eraldussärke saab laenutada spordihoonest. Laenatud varustuse purunemisel tuleb see kinni maksta vastavalt hetke hinnakirjale.

VII Loobumine ja loovutamine

Juhul kui võistkonnal ei ole väljakul vähemalt nelja väljakumängijat ja väravavahti ning kui ettenähtud mängu alguskellaajast on möödunud 10 min, loetakse võistkond mängu loovutanuks v.a juhul, kui vastasvõistkond on nõus ootama, kuid mitte kauem kui 20 min mängu alguskellaajast. Mängu loovutanud võistkonnale loetakse tulemuseks 0:3. Rohkem kui ühest mängust loobunu eemaldatakse võistlusest, osalustasu sel juhul tagastamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu tagastamisele osalustasu juhul, kui võistkond on otsustanud hooaja mistahes põhjusel katkestada.

VIII Protestid

Mängu ajal erinevatest asjaoludest tingitud protestidest tuleb teatada kirjalikult peakohtunikule 15 min jooksul pärast lõpuvilet. Protesti esitaja maksab koos protesti esitamisega protestimaksu 50 €, mis tagastatakse vaid juhul, kui protest  heaks kiidetakse. Protesti aluseks võetakse osapooltelt seletuskirjad ning pannakse kokku komisjon, mis teeb vastava otsuse.

 IX Autasustamine

Kolme esimest võistkonda autasustatakse medalitega. Lisaks selgitatakse välja ka Tamsalu  parim mees ja naismängija, parim kaitsja , parim väravavaht ning resultatiivseim mängija. Välja on pandud ka eriahinnad.

X Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata ja vaidlusalused küsimused lahendab peakohtunik või vajadusel vastav komisjon.

Tegi Webolution