facebook Instagram

COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele alates 26. augustist 2021

 Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ on alates 26. augustist 2021 sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste (edaspidi ka tegevus) lubatud ainult kontrollitud tegevusena (välja arvatud erivajadustega isikute tegevused ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevused). 

VAATA JUHENDIT.